header banner
Default

Analiza Tandrup Hisse | Investing com


Table of Contents

  'un göze çarpan hisselerinden , 2023 yılı 1. çeyreğinde nasıl bir faaliyet dönemi geçirdi? Kârlılıklar, büyüme durumu ve yatırımlar nasıl gidiyor?

  Temel analizde nasıl bir bilanço açıklandığının yanı sıra şu soruları yanıtladık:

  • Şirket nasıl yönetiliyor?
  • Beta katsayısı ne durumda?
  • Likidite oranlarında son durum nedir?
  • Kârlılık oranları nasıl bir seyir izliyor?
  • Özkaynak kârlılığı ne durumda?
  • Maliyet oranları ne durumda?
  • Bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı?
  • Hisse başına kâr nasıl geldi?
  • Büyüme oranları ne durumda?
  • Temettü verimi yüzde kaç olmuş?
  • Borç durumu yüzde kaç olarak gerçekleşti?
  • Yabancı para pozisyonu ne durumda?
  • Amortismanların satışların maliyetine oranı nedir?
  • Piotroski F Skor kaç geldi?

  Teknik analizde ise şu soruları yanıtladık:

  • Ayı sezonunda mı?
  • Boğa sezonunda mı?
  • Trend ne durumda?
  • Dikkat edilmesi gereken seviyeler nereler?
  • Destekleri nereler?
  • Dirençleri nereler?
  • Hedef fiyat neresi?

  Bütün bu bilgiler ve daha fazlası analizimizde.

  İyi seyirler dilerim.

  Sources


  Article information

  Author: Lisa King

  Last Updated: 1703990881

  Views: 1216

  Rating: 4.5 / 5 (65 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lisa King

  Birthday: 2000-01-24

  Address: 5822 White Hollow Suite 543, Taylorshire, UT 32139

  Phone: +3800929825010161

  Job: Event Planner

  Hobby: Kite Flying, Drone Flying, Crochet, Horseback Riding, Snowboarding, Stamp Collecting, Geocaching

  Introduction: My name is Lisa King, I am a Adventurous, unguarded, important, sincere, ingenious, rare, vibrant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.